Your cart is empty

Goddelijke Wijsheid – Goddelijke Natuur e-book pdf

De boodschap van de Rozenkruisersmanifesten in de beeldtaal van de zeventiende eeuw

Buy this book for € 15,00 incl. tax 21%

Distributor: In de Pelikaan

We will contact you as soon as possible after your request.

GODDELIJKE WIJSHEID – GODDELIJKE NATUUR
De boodschap van de Rozenkruisersmanifesten in de beeldtaal van de zeventiende eeuw.

Deze rijk geïllustreerde uitgave wordt uitgebracht in het kader van de manifestatie vier eeuwen Rozenkruisersmanifesten 2014-2016 en belicht een aantal uitzonderlijke gravures die in Duitsland in de vroege zeventiende eeuw werden uitgebracht.

De afbeeldingen komen grotendeels voort uit een kring kunstenaars en denkers die direct geïnspireerd waren door de Rozenkruisersmanifesten en vergelijkbare bronnen die de samenhang toonden tussen God en de Natuur, de macrokosmos en de microkosmos.

De gravures stammen uit werken van uiteenlopende auteurs: Heinrich Khunrath, Daniel Mögling, Stephan Michelspacher, Robert Fludd en Michael Maier. Hun boeken werden in verschillende plaatsen uitgegeven: Hanau, Frankfurt, Augsburg en Oppenheim. Het is waarschijnlijk geen toeval dat de meeste werken in kwestie werden gepubliceerd in de jaren 1616-1618, pal na het verschijnen van de Rozenkruisersmanifesten.

Goddelijke Wijsheid – Goddelijke Natuur bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de auteurs achter de Rozenkruisersmanifesten aan bod; in het tweede deel wordt de schijnwerper gericht op de fascinerende beeldtaal in de werken van de vijf bovengenoemde auteurs, van wie er zeker vier zich direct beriepen op de idealen en het streven van de Rozenkruisersbroederschap.

Dit boek is ook verkrijgbaar in het Engels, Duits, Pools, Hongaars en als gedrukte versie.

DIVINE WISDOM – DIVINE NATURE
The Message of the Rosicrucian Manifestoes in the Visual Language of the Seventeenth Century.

This lavishly illustrated work, published on the occasion of the fourth centenary of the Rosicrucian Manifestoes in 2014-2016, focusses on an extraordinary range of images which appeared in Germany in the early 17th century.

The illustrations partly originated in a circle of artists and thinkers who were directly inspired by the Rosicrucian Manifestoes and also by similar sources expressing the relationship between God and Nature, the macrocosm and the microcosm.

The images were included in the works of several authors: Heinrich Khunrath, Daniel Mögling, Stephan Michelspacher, Robert Fludd and Michael Maier. The books themselves were published in various cities in Germany: Hanau, Frankfurt, Augsburg and Oppenheim. It is probably no coincidence that the majority of the works came out in the years 1616-1618, after the publication of the Rosicrucian Manifestoes.

Divine Wisdom – Divine Nature opens with a general introductory part on the people behind the Rosicrucian Manifestoes and continues with a discussion of the images in the works of these five authors, at least four of whom claimed allegiance to the ideals and aspirations of the Rosicrucian Brotherhood.

Read the preface ‘To the reader who understands wisdom’ written by director Esther Ritman

This book is also available in German, Hungarian, and Polish as a print book and as an e-book.

Opening of the exhibition Goddelijke Wijsheid – Goddelijke Natuur.