Your cart is empty

Sleutel tot licht – ebook

Getijdenboeken in de Bibliotheca Philosophica Hermetica

Buy this book for € 18,50 incl. tax 21%

Distributor: In de Pelikaan

We will contact you as soon as possible after your request.

Titel informatie

Getijdenboeken bezien in het licht van de beweging van de Moderne Devotie – dat is de invalshoek van dit rijk geïllustreerde boek over de kleine, maar fascinerende collectie van 25 getijdenboeken uit de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. In 2004 heeft de Nederlandse Staat het nationaal belang van deze middeleeuwse boeken onderstreept door ze te verwerven en daarmee voorgoed voor het Nederlandse cultuurbezit te behouden. De BPH heeft deze boeiende, handgeschreven gebedenboeken voor een breed publiek ontsloten.

Wat is een getijdenboek precies en voor wie was het bestemd? Dit zijn onderwerpen die aan de orde komen in het eerste deel, net als de intenties van Geert Grote met zijn vertalingen van religieuze teksten in het Nederlands, en de relatie waarin deze stonden tot het gedachtegoed van de middeleeuwse mystiek.

Het tweede gedeelte bevat een gedetailleerde beschrijving van elk handschrift. De talrijke kleurenafbeeldingen van de verfijnde miniaturen en randversieringen laten niet alleen zien hoe de middeleeuwer zijn betrokkenheid bij de devotionele inhoud wist te combineren met een prachtig uiterlijk. Zij bieden ook een rijkgeschakeerd beeld van de artistieke prestaties van de vijftiende-eeuwse kunstenaars uit ons land.

Title information

Books of Hours seen against the background of the Modern Devotion movement – it is the intriguing scope of this richly illustrated work on the small but fascinating collection of 25 Books of Hours held by the Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. In 2004 the Dutch State underscored the national importance of these unique manuscripts by acquiring the collection, thereby preserving them for Dutch national heritage. The BPH has now made these absorbing prayer books available to a wide public.

What exactly is a Book of Hours, and who were the intended readers? These are some of the topics that are raised in the first part of the book, which also focuses on Geert Grote’s intentions in translating religious texts into the vernacular and their relationship to medieval mysticism.

The second part offers a detailed description of each manuscript. The numerous colour illustrations of the exquisite miniatures and border decorations not only show how medieval readers managed to combine their commitment to the devotional contents with splendidly produced books. They also offer a rich and variegated panorama of the achievements of the book artists working in the Netherlands in the 15th century.

Contents

I Introduction

1. Sleutel tot licht: inleiding tot de Moderne Devotie
2. Het Getijdenboek van Geert Grote: ontstaan, inhoud, Geert Grote getijdenvertaling, regionale bijzonderheden, verluchting
3. Het boek, een ruimte
4. Licht en genade: overwegingen bij twee miniaturen in de Adair getijden (BPH 131)
5. Getijden van de Eeuwige Wijsheid (BPH 152, BPH 153 en BPH 134)
6. Mystieke cultuur, vrouwen en boeken in Delft (BPH 132)
7. Schrijven voor de kost: het klooster Lopsen in Leiden (BPH 11, 15, 79 en 163)
8. Bidt voor alle hoer sielen: memoria in Haarlem (BPH 134)
9. Meeleven met Maria (BPH 151)
10. Persoonlijke spiritualiteit: de vrouwen van Assendelft (bij BPH 137 en 158)
11. Figuren in de marge: symbolische betekenis van dieren en bloemen
12. Getuigen uit de Oostelijke Nederlanden (bij BPH 13, 50, 51, 170)

Download free chapters!