Your cart is empty

Božská Moudrost – Boží Příroda

Buy this book for € 25,00 incl. VAT 9%

We will contact you as soon as possible after your request.

  • Category:
  • Editor: , ,
  • Year: 2019
  • Price: € 25,00 incl. VAT 9%
  • Language: Czech
  • Location: Amsterdam | Prague
  • Bound: 168 pp., illus., softcover

Božská Moudrost – Boží Příroda 

Czech translation of Divine Wisdom – Divine Nature. The Message of the Rosicrucian Manifestoes in the Visual Language of the Seventeenth Century.

This lavishly illustrated work, published on the occasion of the fourth centenary of the Rosicrucian Manifestoes in 2014-2016, focusses on an extraordinary range of images which appeared in Germany in the early 17th century.

The illustrations partly originated in a circle of artists and thinkers who were directly inspired by the Rosicrucian Manifestoes and also by similar sources expressing the relationship between God and Nature, the macrocosm and the microcosm.

The images were included in the works of several authors: Heinrich Khunrath, Daniel Mögling, Stephan Michelspacher, Robert Fludd and Michael Maier. The books themselves were published in various cities in Germany: Hanau, Frankfurt, Augsburg and Oppenheim. It is probably no coincidence that the majority of the works came out in the years 1616-1618, after the publication of the Rosicrucian Manifestoes.

Divine Wisdom – Divine Nature opens with a general introductory part on the people behind the Rosicrucian Manifestoes and continues with a discussion of the images in the works of these five authors, at least four of whom claimed allegiance to the ideals and aspirations of the Rosicrucian Brotherhood.


Tato kniha, vydaná k 400. jubileu rosekruciánských manifestů z let 1614 až 1616, představuje a věnuje pozornost mimořádnému spektru obrazového materiálu, který vycházel tiskem v Německu na počátku 17. století.
Ačkoli promlouvá poselství rosekruciánských manifestů k představivosti mnoha lidí, přece zůstává i nadále nepoznáno.

Část unikátních obrazů, které kniha představuje, pochází z okruhu umělců a myslitelů, kteří se přímo inspirovali rosekruciánskými manifesty a část pak z jiných, ale podobných pramenů, vyjadřujících vztah Boha a přírody a vztah makrokosmu a mikrokosmu.
Kniha, prezentující obrazy autorů od Heinricha Khunratha, Daniela Möglinga, Stephana Michelspachera a nebo Roberta Fludda, je svým obsahem naprosto unikátní a shrnuje pozadí vniku rosekruciánských manifestů.

Read the preface ‘To the reader who understands wisdom’ written by director Esther Ritman